مشارکت آنلاین
مشارکت نقدی

مشارکت در مدرسه سازی و مدرسه یاری 

مدرسه به صورت کامل ( صد درصد) توسط خیر ساخته و به نام وی نامگذاری می شود.

مدرسه مشارکتی : مدرسه توسط خیر و  با کمک اعتبارات دولتی احداث می شود که این امر اغلب در مناطق محروم  با مشارکت 30 درصدی و در مدارس شهری با مشارکت 50 درصدی  می باشد که در هر صورت مدرسه به نام خیر نامگذاری خواهد شد.

توسعه کلاسها: خیرین می توانند در اضافه کردن کلاس درس مدارس مشارکت نمایند.

مقاوم سازی و بهسازی مدارس: مدارس قدیمی با کمک خیرین بهسازی می شود .

اهدا ملک و زمین جهت ساخت مدارس 

کمک های نقدی: خیرین با اهدا مبلغ های خرد در ساخت ، تجهیز و مرمت مدارس مشارکت می کنند.

مشارکت در مدرسه یاری

خیرین  با هدف  ارتقا سطح کیفی مدارس به ویژه در مناطق محروم  مشارکت می کنند که این امر می تواند به این شرح باشد.

مشارکت در تجهیز کارگاه ، آزمایشگاه ، نمازخانه و ....

بهسازی و مرمت مدارس 

تغذیه دانش آموزان مناطق محروم 

مشارکت در آموزش معلمان وتجهیز نرم افزارهای مناسب

تهیه لوازم التحریر و حمایت از دانش آموزان جهت ادامه تحصیل 

تقبل هزینه های جوایز دانش آموزان جهت ایجاد انگیزه 

اهدا کنندگان می توانند پول نقد خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز کنند. این مبالغ برای ساخت و یا تجهیز مدارس مورد نظر طبق تفاهم نامه هزینه می شود.

اگر مبالغ ودیعه برای مشارکت حداقل 30٪ در ساخت یک واحد آموزشی کمتر از مبلغ مورد نیاز باشد ، جامعه خیرین با جمع آوری مبالغ مشابه ودیعه ، مدارس مشارکتی احداث می کند و نام اهدا کنندگان در کتیبه مدرسه نوشته می شود . تمام این توافق نامه ها در قرارداد ساخت گنجانده شده و عمل خواهد شد

شماره حساب جامعه خیریه مدرسه ساز کشور

شعبه بانک ملت

6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی 

ir430120000000007770777089 شماره شبا
 

انواع دیگر مشارکت: 

- تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه ها و آزمایشگاه ها)

- هوشمند سازی مدارس

- "کمک به مدرسه" (حمایت از دانش آموزان مستضعف و فقیر)

کلیه پرونده ها براساس انعقاد تفاهم نامه توسط جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و با نیت خیرخواهانه انجام می شود.

بصورت آنلاین 

 بانک شهر

5047061090069705 پرداخت آنلاین

  شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور :

  بانک پارسیان: 20100666666601 شعبه پل رومی

  بانک ملت: 7770777089 شعبه بانک ملت پل رومی 

 بانک ملت: 6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی 

 شماره حساب ارزی نزد بانک پارسیان شعبه پل رومی.  ۳۰۱۰۰۹۳۹۱۰۰۰۱