آذربایجان شرقی

آقای جلالی
آقای جلالی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان آدربایجان شرقی

آذربایجان غربی

علی آخوندیان
علی آخوندیان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی

اردبیل

جواد قرآن نویس
جواد قرآن نویس
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل
علی مکارمی
علی مکارمی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

اصفهان

زهره میردامادیان
زهره میردامادیان
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
فریدالدین عبد یزدان
فریدالدین عبد یزدان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

البرز

محمد رضا اسپرورین
محمد رضا اسپرورین
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز
حسن مهرانی
حسن مهرانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز

ایلام


بوشهر

عبدالرحمن پرتوی سنگی
عبدالرحمن پرتوی سنگی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر
حسین حریری
حسین حریری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر

تهران

سید هادی موجانی
سید هادی موجانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
مجید پیروزان
مجید پیروزان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
امیرنعمت بنی آدم
امیرنعمت بنی آدم
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
محمد رضا قربانی
محمد رضا قربانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران

چهارمحال بختیاری

قربانعلی هاشمی
قربانعلی هاشمی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال و بختیاری
سهراب یزدانی
سهراب یزدانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

غلامحسین فرزین
غلامحسین فرزین
رئیس مجمع خیرین استان خراسان جنوبی
غلامحسین فرزین
غلامحسین فرزین
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

خراسان رضوی

غلام علی رافتی
غلام علی رافتی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
محمد رنجبر
محمد رنجبر
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
غلامعلی رافتی
غلامعلی رافتی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی

خراسان شمالی


خوزستان

رضا زدوار
رضا زدوار
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان
زیبا صالح پور
زیبا صالح پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان

زنجان

مسعود ملکی
مسعود ملکی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان

سمنان

علی اصغر جمعه ای
علی اصغر جمعه ای
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان
شعبان علی عقیلی
شعبان علی عقیلی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان

سیستان و بلوچستان

محمد رسولی
محمد رسولی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان

فارس

حمید رضا رضا زاده
حمید رضا رضا زاده
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
سیدعلی دکتر میرباقری
سیدعلی دکتر میرباقری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

قــم

سید ناصر علایی طباطبایی زواره
سید ناصر علایی طباطبایی زواره
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم

قزوین

محمد مهدی ارمغان
محمد مهدی ارمغان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین
علی بناوند
علی بناوند
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین

کردستان

ابراهیم حسامی
ابراهیم حسامی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان

کرمان

محمدرضا فرح بخش
محمدرضا فرح بخش
مدیرعامل مجمع استان کرمان
ابوالقاسم اسفندیار پور
ابوالقاسم اسفندیار پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان

کرمانشاه

غلامحسین افتخاری
غلامحسین افتخاری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه
علی اکبر پروینی
علی اکبر پروینی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد


گلستان


گیلان

ابوالقاسم میر مسعودی
ابوالقاسم میر مسعودی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان

لرستان


مازندران

سبحان فیروزیان
سبحان فیروزیان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مازندران

مرکزی

علی فخاری
علی فخاری
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
ابراهیم حسین آبادی
ابراهیم حسین آبادی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

هرمزگان

سید عبدالله هاشمی
سید عبدالله هاشمی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان
علی مرادی دیگه سرا
علی مرادی دیگه سرا
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان

همدان

علی فراهانی
علی فراهانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان
امین اسد بیگی
امین اسد بیگی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

یزد

امیر حسین رادمنش
امیر حسین رادمنش
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد