مشارکت آنلاین
ساخت مدرسه و آموزشگاه

درباره مشارکت در مدرسه سازی؛

الف) اعتبار مورد نیاز برای نوسازی مدارس فرسوده کشور

براساس اعلام سازمان نوسازی مدارس در حال حاضر 30 درصد مدارس کشور فرسوده است و برای نوسازی آن به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان نیاز است. مشارکت خیرین محترم می تواند ضمن رفع نیازهای این بخش، فضای استاندارد تحصیلی برای بخش زیادی از دانش آموزان عزیز کشورمان را فراهم آورد.

ب) چگونه می توان در ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی کشور مشارکت نمود؟

1- ساخت مدرسه "کامل "

در این روش "زمین" مورد نیاز برای ساخت مدرسه در استان های مختلف کشور از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز تامین شده و هزینه ساخت مدرسه براساس برآوردهای سازمان نوسازی مدارس کشور و نظارت فنی این سازمان از سوی خیر  یا خیرین محترم تامین می شود.

2-"مشارکت "در ساخت مدرسه

در این روش حداقل 50 درصد از هزینه ساخت مدرسه از سوی خیر محترم و مابقی از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز و یا سازمان نوسازی مدارس کشور تامین می شود. در مورد پروژه های بزرگ، کاهش سهم خیر تا 30 درصد نیز قابل انجام است که پس از مذاکره و انعقاد تفاهم نامه انجام می شود.

3-مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام

در  حال حاضر حدود 4 هزار پروژه نیمه تمام آموزشی در سطح کشور وجود دارد که بین 30 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.خیرین محترم می توانند تکمیل این پروژه ها مشارکت نمایند. این پروژه ها مشابه سایر پروژه های خیری به نام خیرین محترم نامگذاری خواهند شد.

4-مشارکت در مدرسه سازی با مبالغ دیگر

در این روش پرداخت مبالغ بیش از 5 میلیون تومان از سوی خیرین محترم "تجمیع شده" و چند خیر با مشارکت یکدیگر در ساخت یک واحد آموزشی مشارکت می نمایند. این طرح هم اکنون در مجمع تهران تحت عنوان "طرح یاران " انجام می شود . خیرین محترم می توانند مبالغ مد نظر خود را به شماره حساب7770777089 بانک ملت شعبه پل رومی به نام جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز نموده و در صورت تمایل موارد را به جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اطلاع دهند. شماره تماس 2242021

5-اهدای زمین

الف ) اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛

  1. ساخت مدرسه در زمین اهدایی
  2. ساخت مدرسه از طریق فروش زمین اهدایی

نکته 1:  زمین های اهدایی به جامعه خیرین باید دارای اسناد مالکیت کامل و بلامعارض بوده و برای ساخت مدرسه به جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واگذار شود.

نکته 2: جامعه خیرین در زمین اهدایی، طبق نظر خیر محترم اقدام به ساخت مدرسه نموده و این مدارس  به نام خیرین محترم نامگذاری خواهد شد.

نکته 3: خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و نسبت به انعقاد تفاهم نامه برای ساخت مدرسه با جامعه خیرین مشارکت نماید.

6-مشارکت نقدی

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

درصورتیکه مبالغ واریزی از میزان لازم برای مشارکت حداقل 30 درصدی در ساخت یک واحد آموزشی کمتر باشد، جامعه خیرین از طریق تجمیع مبالغ واریزی مشابه اقدام به ساخت مدارس مشارکتی نموده و نام خیرین در کتیبه مدرسه درج می شود. همه این توافقات در تفاهم نامه ساخت پروژه درج و برطبق آن اقدام خواهد شد.

شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

7770777089بانک ملت شعبه پل رومی

7- سایر انواع مشارکت

-تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه و آزمایشگاه)

- هوشمندسازی مدارس

-"مدرسه یاری "(حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت)

که همه موارد براساس انعقاد تفاهم نامه از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و طبق نیت خیر محترم اقدام خواهد شد. 

 

مشارکت در مدرسه سازی و مدرسه یاری :

مدرسه به صورت کامل ( صد درصد) توسط خیر ساخته و به نام وی نامگذاری می شود.

مدرسه مشارکتی : مدرسه توسط خیر و  با کمک اعتبارات دولتی احداث می شود که این امر اغلب در مناطق محروم  با مشارکت 30 درصدی و در مدارس شهری با مشارکت 50 درصدی  می باشد که در هر صورت مدرسه به نام خیر نامگذاری خواهد شد.

توسعه کلاسها: خیرین می توانند در اضافه کردن کلاس درس مدارس مشارکت نمایند.

مقاوم سازی و بهسازی مدارس: مدارس قدیمی با کمک خیرین بهسازی می شود .

اهدا ملک و زمین جهت ساخت مدارس 

کمک های نقدی: خیرین با اهدا مبلغ های خرد در ساخت ، تجهیز و مرمت مدارس مشارکت می کنند.

مشارکت در مدرسه یاری

خیرین  با هدف  ارتقا سطح کیفی مدارس به ویژه در مناطق محروم  مشارکت می کنند که این امر می تواند به این شرح باشد.

مشارکت در تجهیز کارگاه ، آزمایشگاه ، نمازخانه و ....

بهسازی و مرمت مدارس 

تغذیه دانش آموزان مناطق محروم 

مشارکت در آموزش معلمان وتجهیز نرم افزارهای مناسب

تهیه لوازم التحریر و حمایت از دانش آموزان جهت ادامه تحصیل 

تقبل هزینه های جوایز دانش آموزان جهت ایجاد انگیزه